T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Beylikdüzü Devlet Hastanesi

Stajyer Öğrenci Evrakları
Hastanemizde staj yapacak öğrencilerden başvuru esnasında istenecek evraklar aşağıda belirtilmiştir.

Fotoğraf  (İkiAdet Son Altı Ayda Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf )
Öğrenci Tanıtım Kartı (Kurum İçi Form)
SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Okuldan Alınacak, İmzalı-Onaylı Olacak, Lise/ Üniversite)
Nüfüs Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
Öğrenci belgesi (2 Adet)
İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi ( Lise Öğrencileri İçin Üç Nüsha-Okul ve Veli İmzalı)
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Alındığına Dair Belge (Özel / Devlet Okul)
Zorunlu Staj Formu(Üniversite Öğrencilerinden)
İşe Giriş Sağlık Raporu(Devlet veya Özel Hastanelerindenalınabilir)
“Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir”  İbaresi bulunmalıdır.
Kan Tetkikleri(Tetkiklerin staj başlangıcından en fazla iki ay öncesine ait olması gerekmektedir.)
*Hemogram, Glukoz, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Kan Grubu Sonuçları
*Serolojik  Testler( HbsAg, Anti-Hbs, Anti-HCV, Anti-HIV) 
*Göz muayenesi, psikiyatri muayenesi sonuçları
*Akciğer grafisi raporu
Staja Kabul Edilenlerden Bölüm Bazlı İstenen Ek Tetkik ve Benzeri Belgeler
Radyolojide staja başlayacaklardan; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak TSH, Serbest T4 tetkiki, 
Ameliyathanede staja başlayacaklardan; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak solunum fonksiyon testi sonuçları,
Diyetisyenlik bölümü öğrencilerinden; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak hijyen eğitimi belgesi (Yoksa transkrip imzalı)
Yenidoğan ve çocuk bölümü öğrencilerinden; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak Hepatit A (Anti HAV IgG) markerları bakılması,
Mikrobiyoloji Laboratuvarında staj yapacak öğrencilerden; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak Hepatit A (Anti HAV IgG) markerları,
Aşı Karnesinin Fotokopisi-Aslı görülecek(Aşılarının Olup/Olmadığını Belirten Kart/Yazı).
KKK ( Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak Aşısı) 
Hepatit B Aşısı
Tetanoz Aşısı (Aile Hekimliğinden aşı kartı mutlaka olacak)
**Aşı Kartı Yok veAşılar Tam İse Öğrenci Velisi ve Kendisi TarafındanAşılarının Tam Olduğuna Dair Beyan İmzalı
Stajyer Öğrenci Kimlik Kartı /Yaka Kartı,Fotoğraflı Olacak, Okul Tarafından Temin Edilecek
Staj Defteri
Okul Staj Forması Logolu
Banka Hesap Numarası (T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Beykent Şubesi)
İşletmenin 
Adı :TC
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Beylikdüzü Devlet Hastanesi 

Adres :Pınartepe Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı 253. Sok. No:8 Büyükçekmece / İSTANBUL
Telefon :212 856 27 40  17 41
212 856 27 42  17 41
Fax :212 856 27 66
İşletme YetkilisiOp. Dr. Ahmet Atilla YILMAZ
Eğitim Hemşiresi :Havva TUNA–Fadime DENİZLİ
E mail :havvatuna8@gmail.com, 

NOT: Evraklarını tamamlayan öğrencilerin Eğitim Birimi’ne ivedilikle teslim etmeleri gerekmektedir.