Kalite Politikamız
29 Mayıs 2024

Sağlık Bakanlığı mevzuatları çerçevesinde, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, sağlıkta kalite standartlarını ve etik değerleri esas alarak, hasta/çalışan güvenliği ve memnuniyetini önemseyen bir yönetim anlayışı ile sürekli ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak, güncel bilgi ve modern teknolojinin ışığında; güvenilir, ulaşılabilir, sürdürülebilir, bütüncül, şeffaf, güler yüzlü ve şefkatli sağlık hizmeti sunmaktır.