Misyon, Vizyon ve Değerler
14 Şubat 2019

Politikamız

Sağlık Bakanlığı mevzuatları çerçevesinde, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, sağlıkta

kalite standartlarını ve etik değerleri esas alarak, hasta/çalışan güvenliği ve memnuniyetini

önemseyen bir yönetim anlayışı ile sürekli ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak,

güncel bilgi ve modern teknolojinin ışığında; güvenilir, ulaşılabilir, sürdürülebilir, bütüncül,

şeffaf, güleryüzlü ve şefkatli sağlık hizmeti sunmaktır.

Misyonumuz

Hastanemize başvuran toplumun her kesiminden bireyin beklentilerini ve ihtiyaçlarını

karşılayabilecek düzeyde sağlık hizmetini, insani ve ahlaki değerlere saygılı, güler yüzlü, şefkatli

ve kaliteli bir şekilde sunmaktır.

Vizyonumuz

Hastalarımıza en üst düzeyde kaliteli sağlık hizmeti sunarken; ulusal ve uluslararası kalite

standartları rehberliğinde, güncel bilgi ve modern teknolojinin desteği ile etik ilke ve insani

değerlerden ödün vermeden, yenilikleri takip ederken sürekli gelişen ve sağlığı geliştiren,

emsalleri arasında ilk akla gelen hastane olmak.

Amacımız

Toplumun her kesiminden bireye yüksek nitelikli sağlık hizmeti sunarken, beklentileri karşılayabilmek, hastalarımızın güven duydukları ve memnun kaldıkları bir sağlık kuruluşu olmak.

Hedefimiz

Sağlık hizmeti sunumunda mükemmele ulaşmak ve tercih edilen hastane olmak


Değerlerimiz

  • Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın insanlık onuruna ve şerefine yakışacak şekilde ihtiyacı olan her bireye sağlık hizmeti sunmak
  • Ulusal ve uluslararası kalite standartlarını rehber alarak, kurumumuzda kalite bilincini oluşturmak
  • Mesleki etik ilkelere bağlı ve sosyal sorumluluk bilinciyle sağlık hizmet sunmak
  • Hasta/çalışan güvenliğini ve memnuniyetini en üst seviyede tutmak
  • Ulaşılabilir, herkese eşit ve hakkaniyetli hizmet sunmak
  • Tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinde güncel bilgi ve modern teknolojiyi kullanarak yenilikçi ve mükemmeliyetçi olmak
  • Nitelikli, etkili ve bütüncül bir şekilde hizmet sunmak
  • Sürekli ölçülebilir ve değerlendirilebilir olmak, şeffaf ve hesap verebilir olmak
  • Hizmetiçi eğitimlerle nitelikli personel yetiştirmek